Zemědělství Blatná, a.s.

Zaměření

Lokace

Společnost se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou a hospodaří v okolí města Blatná.

Mléko a maso

Hlavním výrobním zaměřením živočišné výroby je produkce mléka a hovězího masa.

Dary pole

Výrobním produktem rostlinné výroby je produkce obilovin, řepky a objemných krmiv pro skot.

Informační deska

Zemědělství Blatná, a.s.

Výroční zprávy a výkazy 2022 a starší